Tin về CCHC
 
Kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2020 trên địa bàn phường Cộng Hòa
11/17/2020 1:43:48 PM
Kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính
năm 2020 trên địa bàn phường Cộng Hòa
 
Báo cáo thực hiện công tác tuyên truyền CCHC năm 2020
11/13/2020 5:22:44 PM
Báo cáo thực hiện công tác tuyên truyền CCHC năm 2020
 
Báo cáo Công tác CCHC 9 thang năm 2020
9/3/2020 5:22:05 PM
Báo cáo Công tác CCHC 9 thang năm 2020
 
Kê hoạch tự kiem tra CCHC năm 2020
7/3/2020 5:13:43 PM
Kê hoạch tự kiem tra CCHC năm 2020
 
báo cáo Công tác CCHC 6 thang năm 2020
6/5/2020 5:21:25 PM
báo cáo Công tác CCHC 6 thang năm 2020
 
Báo cáo Công tác CCHC quý I năm 2020
3/31/2020 5:20:21 PM
Báo cáo Công tác CCHC quý I năm 2020
 
Kê hoạch tuyên truyền CCHC năm 2020
2/3/2020 5:12:31 PM
Kê hoạch tuyên truyền CCHC năm 2020
 
Kê hoạch thực hiện công tác CCHC năm 2020
12/31/2019 5:17:55 PM
Kê hoạch thực hiện công tác CCHC năm 2020
 

Thư viện ảnh

 
Hát về Chí Linh
BỘ PHẬN MỘT CỬA
 
 
LIÊN KẾT WEBSITE
 
 
LƯỢT TRUY CẬP
 
 
 Hôm nay254 
 Hôm qua34
 Tuần này411 
 Tất cả184924 
IP: 34.239.154.240